Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Naroku
w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć uczniów klas I-III
pobierz

Załącznik Nr 1 - do Procedury funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku - OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROKU pobierz

Załącznik Nr 2 - OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku pobierz

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Naroku
w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć dla uczniów w formie konsultacji oraz rewalidacji indywidualnej.
pobierz

Załącznik Nr 1 do Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć dla uczniów w formie konsultacji
oraz rewalidacji indywidualnej dla PSP w Naroku - OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA -
pobierz

Załącznik Nr 2- ZGODA I OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROKU W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ZAJĘĆ REWALIDACJI - pobierz

Załącznik Nr 3 - DEKLARACJA/ OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROKU W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ZAJĘĆ W FORMIE KONSULTACJI - pobierz