Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Naroku
w stanie zagrożenia epidemicznego
pobierz

Załącznik Nr 1 - do Procedury funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku - OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROKU pobierz

Załącznik Nr 2 - OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku pobierz

Załącznik Nr 3 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 -pobierz